Hvordan Udfører Jysk Facade Facadeisolering & Facadepuds ?

Det er ikke simpelt og nemt at facadeisolere og pudse et hus. Arbejdsgangen og materialevalget er yderst vigtigt, for at få en løsning der holder i mange år. Nedenfor en kort gennemgang af hvordan Jysk Facade A/S gennemfører en standard facadeisolering med slutpuds

Våd ydervæg klar til facadeisolering og puds

1. Det indledende arbejde

Først og fremmest er det vigtigt at gennemgå det eksisterende murværk eller puds for at sikre at denne er istand til at bære den nye facade. Evt. store løse flager fjernes. Isoleringen + de forskellige pudslag vejer tilsammen mellem 30 og 40 kg. pr. m2. Så det er vigtigt at der bruges tilstrækkeligt lim og dybler til opgaven. Hvis den eksisterende mur er skæv, rettes denne op. Opretningen udføres i limen, så i enkelte tilfælde kan vægten komme højere op end de 40 kg pr. m2.

Komplet isoleret facade klar til grundpuds

2. Isoleringen monteres

Montering af isoleringen forgår ved at fuldlime batsene så at der er lim på hele isoleringspladen, det er vigtigt at pladerne samles helt, og at skæringerne er nøjagtige. Er der store spækker i isoleringen, og denne overpudses uden at blive fyldt ud, trækker kulden direkte fra ydersiden ind på den gamle mur, og der opstår en kuldebro. Derfor er isoleringsarbejdet uhyre vigtigt, og evt. revner skal udskummes inden der grundpudses.

Jysk Facade Anbefaler at alle vindues og dørelysninger isoleres med minimum 20mm, så er man sikker på at der ikke danner sig kuldebroer i vindueslysningerne. En speciel liste monteres på de eksisterende vindueskarme, og isoleringen monteres bag listen. Denne specialliste har ydermere fastmonteret armeringsvæv, så lysningerne bliver ekstremt stærke efter endt pudsning. Lysningslisten kan bruges både på eksisterende trævinduer eller plastvinduer.

3. Facadeisoleringen dybles fast

Undersænkede dybler med isoleringsrondeller

Facadeisoleringen skal herefter dybles fast til væggen. Dyblerne er først og fremmest vigtige for at holde isoleringen stabil, og ikke som mange tror til at holde isoleringen på muren. Hvis der ikke monteres tilstrækkeligt med dybler, bliver isoleringen mør af de mange kilo som tynger isoleringen på ydersiden, og muren vil revne efter en mindre årrække. Jysk Facade monterer minimum 6 dybler pr. m2 for at sikre facadeisoleringens bæreevner. Det er altså 50% mere end isolering producenternes anbefaling. Dyblerne som bruges er af bedste kvalitet, udført dels af plastik og rustfrit stål, og er derfor uforgængelige

Alle dybler dykkes ind i isoleringen, med special værktøj, og en isoleringsroddel sættes i skruehullet. Dette er vigtigt for at undgå små kuldebroer ved alle skruer, og for at undgå små våde pletter på væggen, når vejret skifter fra frost til tøvejr. Hvis dybelskruen har forbindelse til yderpudset, bliver den kold og der kommer kondens der hvor skruen er under pudset.

4. Puds og finish

Det kraftige fibervæv masseres ind i grundpudset.

Grundpuds udføres i 2 steps. Først trækkes der en lag grundpuds på på ca. 5 mm. Derefter armeres fladen med kraftig fibervæv som maseres ind i den første lag puds. Herefter trækkes ennu et lag grundpuds på væggen, og massen pudses af til en glat flade med armeringsvævet helt overdækket. Alle hjørner og lysningshjørner, påmonteres en specialliste med armeringsvæv så denne gør hjørnene meget stærke og skarpe at se på. Alt armeringsvæv overlappes, så man er sikret mod revner i pudset.

Når grundpudsen er tør skal den afslibes for eventuelle spor i overfladen. Dette gøres i princippet på samme måde som når maleren klargør til tapesering. Der bruges en girafsliber som effektivt retter spor fra pudsbrættet op.

Slutpudses påsmøres som slutbehandling.

Nu er væggen helt glat er klar til slutbehandling. Inden slutpuds kan foretages skal vægen primes med en specialprimer der padser til den slutpuds som senere skal udføres. Primeren, binder støv sammen så overfladen bliver 100% stabil og støvfri. Ydermere gør primeren det et den giver grundpudset en ens farvning, der får slutpudsfarven til at fremstå 100% ens over det hele. Så primeren er både vigtig for vedhæftningsevnen og for udseendet

Slutpuds påsmøres i en arbejdsgang. Den slutpuds som Jysk Facade bruger (STO Lotusan), indeholder teflon og tører meget hurtigt. Teflon indholdet gør at netop denne slutpuds er meget vandafvisende, og en af de mest holdbare på markedet. STO Lotusan giver desuden en utrolig flot og farveægte udseende.

Førbillede

Efterbillede